ACADEMY

Академия за езици и изкуства, прилагаща синтез от методи на преподаване и учене за постигане на високи резултати.

School

Иновативно частно училище, което се стреми да разкрие пълния потенциал на всяко дете и да го превърне в подготвен и успешен човек за бъдещето.

Corporate

Авторски формати за креативни тиймбилдинги и събития, подчинени на специфичните изисквания, цели и мисии на корпоративните клиенти.

Design

Интериорно и ландшафт проектиране на частни и публични пространства чрез креативни и нестандартни решения.

foundation

Фондацията на Fusion – Be Creative Foundation, дава достъп на талантливи деца от семейства с ниски доходи до висококачествени обучителни услуги.

Партньори